Geen Tru­eDepth-ca­me­ra en Ani­mo­ji

iCreate (Netherlands) - - Feature Apple-Event -

Dit zijn twee met el­kaar sa­men­han­gen­de func­ties die voor­be­hou­den zijn aan de iPho­ne X. De Tru­eDepth- ca­me­ra die voor Fa­ce ID ge­bruikt wordt, maakt na­tuur­lijk ook ge­wel­di­ge foto’s. Hij on­der­steunt zelfs de por­tret- mo­dus die de ach­ter­grond in je op­na­mes wa­zig maakt, zo­dat je on­der­werp be­ter uit de verf komt. Ook maakt hij de ge­a­ni­meer­de emo­ji, ge­naamd Ani­mo­ji, mo­ge­lijk.

Sel­fie- en emo­ji-fa­na­ten zul­len de nieu­we front­ca­me­ra erg waar­de­ren, maar voor de rest biedt hij – op Fa­ce ID na na­tuur­lijk – niet veel voor­de­len. Of je hem no­dig hebt, moet je zelf be­slis­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.