Ap­ple trekt stek­ker uit ipod na­no en ipod shuf­fle

De ipod touch is nu nog de eni­ge over­ge­ble­ven toe­ge­wij­de mu­ziekspe­ler van Ap­ple.

iCreate (Netherlands) - - Nieus Top 5 -

Ap­ple is ge­stopt met de ver­koop van de iPod na­no en de iPod shuf­fle. Dat be­te­kent dat de laat­ste iPods zon­der in­ter­net­ver­bin­ding nu toch echt ge­sneu­veld zijn. Waar­schijn­lijk zijn ze nog wel te koop bij an­de­re web­shops en elek­tro­ni­ca-za­ken, maar dan zo­lang de voor­raad strekt.

Ap­ple’s iPods wa­ren lan­ge tijd een door­slaand suc­ces, maar wer­den min­der po­pu­lair door de op­komst van de iPho­ne. Want de iPho­ne kan al­les wat een iPod ook kan – en nog veel meer. Zélfs wat mu­ziek be­treft, want de iPho­ne on­der­steunt Ap­ple Mu­sic, wat de na­no en shuf­fle niet doen.

iPod touch goed­ko­per

De iPod touch wordt voor­lo­pig nog wel in le­ven ge­hou­den en daar­van is de prijs flink ver­laagd. Het meest uit­ge­brei­de mo­del van 128 GB is met € 339 maar liefst 100 eu­ro in prijs ge­daald. Het in­stap­mo­del blijft met € 229 even duur, maar heeft nu dub­bel zo­veel op­slag: 32 GB. Het 64 GB-mo­del is ko­men te ver­val­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.