Red mijn vrien­den

iCreate (Netherlands) - - Nieus Top 5 -

Red­dings­wer­kers heb­ben een on­for­tuin­lij­ke Brit­se wan­de­laar na een flin­ke val ge­red door de app ‘Zoek mijn vrien­den’, waar­mee ze zijn po­si­tie exact kon­den be­pa­len. Min­der han­dig is dat de man daar­na zijn ech­te vrien­den op Fa­ce­book ging las­tig­val­len, waar­door zijn iPho­ne-bat­te­rij leeg raak­te. Ge­luk­kig liep het al­le­maal goed af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.