En wéér een win­naar

iCreate (Netherlands) - - Lezers Vragen -

Phi­lips 278E8QJAB

Dwaal­den on­ze ge­dach­ten te veel af naar Ap­ple’s key­no­te, of deden de zo­mer­se tem­pe­ra­tu­ren ons de das om? Hoe dan ook, in iCre­a­te 90 maak­ten we een fout. Tot 4 sep­tem­ber liep de win­ac­tie van het Phi­lips-scherm, maar on­ver­hoopt trok­ken we de win­naar al hal­ver­we­ge au­gus­tus. Om­dat we al­le in­zen­din­gen een kans wil­den ge­ven, stel­den we een twee­de mo­ni­tor van Phi­lips ter be­schik­king. En dit twee­de scherm met Ul­tra Wi­de-Co­lor-tech­no­lo­gie schit­tert bin­nen­kort op het bu­reau van Jim Smink, die maar al te graag af­scheid neemt van zijn 'ou­de bar­rel'. Ge­fe­li­ci­teerd!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.