Pro­duct­ver­lo­ting

Q Adapt In-Ear

iCreate (Netherlands) - - Lezers Vragen -

Denk je aan Lightning, dan denk je aan op­la­den. Maar het poort­je kan meer dan een iPho­ne of iPad ver­los­sen van het ge­vrees­de ro­de bat­te­rij-icoon­tje. De Lightning­poort fun­geert ook als een aan­slui­ting voor de Q Adapt In-Ears. Met de­ze slim­me oor­tjes heb je niet snel last van om­ge­vings­ge­luid. Er zit na­me­lijk een Ci­ty­Mix noi­se­can­cel­la­ti­on-func­tie in, waar­mee je het bui­ten­ge­luid in vier ver­schil­len­de stan­den ltert: van ge­roe­ze­moes tot ech­te her­rie. De oor­tjes pro­du­ce­ren ove­ri­gens een pri­ma ge­luid en zijn ver­krijg­baar in vier iPho­ne-kleu­ren: goud, zil­ver, ro­sé­goud en zwart. Wij ver­lo­ten de gou­den va­ri­ant. Klinkt het je al­le­maal als ge lter­de mu­ziek in de oren? Stuur dan vóór 13 no­vem­ber een mail­tje naar win­ac­ties@ icre­a­te­ma­ga­zi­ne.nl, met als on­der­werp Q Adapt In-Ear. In iCre­a­te 93 ma­ken we de win­naar be­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.