Scha­kel AirDrop op iOS uit om bat­te­rij te be­spa­ren

iCreate (Netherlands) - - Lezers Vragen -

AirDrop is een mooie ma­nier om snel be­stan­den tus­sen al­le Ap­ple­ap­pa­ra­ten uit te wis­se­len. Maar als je de func­tie al­tijd ge­ac­ti­veerd hebt, dan slurpt dat de ac­cu van je iPho­ne of iPad stie­kem leeg. Het is daar­om be­ter om het al­leen in te scha­ke­len als je iets wilt ont­van­gen. Je scha­kelt AirDrop in en uit via het me­nuutje in het Be­die­nings­pa­neel. Ove­ri­gens: om foto’s of an­de­re za­ken via AirDrop te ver­stu­ren, hoef je de func­tie niet in te scha­ke­len – dat heeft al­leen e ect op het ont­van­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.