Lees­be­wij­zen glo­baal en per ge­sprek uit­zet­ten

iCreate (Netherlands) - - Tips Van De Redactie -

Als je via iMes­sa­ge be­rich­ten ont­vangt, dan weet de zen­der dank­zij jouw lees­be­wij­zen of je het be­richt daad­wer­ke­lijk hebt ge­kre­gen (‘Af­ge­le­verd’) en hebt ge­le­zen (‘Ge­le­zen’). Wil je dat niet, dan scha­kel je het in de Voor­keu­ren (macOS) of In­stel­lin­gen (iOS) van Be­rich­ten uit. Maar wist je ook dat je de lees­be­wij­zen per ge­sprek uit kunt zet­ten? Open het ge­sprek en klik op de Mac op ‘De­tails’ en in iOS op de ‘i’. Bij bei­de heb je een op­tie om de lees­be­wij­zen voor dat ge­sprek uit te zet­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.