De 14 bes­te toets­com­bi­na­ties in Ga­ra­geBand

Of je nu een be­gin­ner bent met mu­ziek­op­na­mes of een door­ge­win­ter­de pro­du­cer, waar­om iets moei­lijk doen als het ook mak­ke­lijk kan? Met snel­toet­sen!

iCreate (Netherlands) - - Workshop / GarageBand -

Programma’s als Ga­ra­geBand zijn op­val­lend in­tu­ï­tief als je be­denkt wat er al­le­maal mee mo­ge­lijk is. Zo veel op­ties en mo­ge­lijk­he­den die al­le­maal een plek­je heb­ben ge­kre­gen in of ach­ter de dui­de­lij­ke en op­ge­ruim­de in­ter­fa­ce. Het voor­deel van de­ze in­ter­fa­ce is dat je ra­zend­snel een rif­f­je op­neemt, het na­deel is dat er toch de no­di­ge op­ties en func­ties ver­bor­gen zijn in me­nu’s of sub­me­nu’s hier­van. Func­ties die je wel­licht vaak ge­bruikt. Ge­luk­kig zijn de­ze ook on­der han­di­ge snel­toet­sen te vin­den. Ge­bruik bij­voor­beeld de spa­tie­balk om af te spe­len en te pau­ze­ren en En­ter om te­rug te gaan naar het be­gin van het pro­ject. Wij heb­ben voor jou 14 vol­gens ons on­mis­ba­re toets­com­bi­na­ties op een rij­tje ge­zet. Met de­ze pa­gi­na’s bij de hand scheelt het jou weer een hoop tijd om tel­kens naar de juis­te op­tie te na­vi­ge­ren via de ve­le knop­pen en me­nu’s die Ga­ra­geBand rijk is. Om­dat je het waard band.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.