10.

iCreate (Netherlands) - - Workshop / GarageBand -

Seg­men­ten split­sen

Met Cmd+T splits je een seg­ment bij de af­speel­kop. Erg han­dig als je een spe­ci eke ri uit wilt knip­pen. Twee naast el­kaar lig­gen­de seg­men­ten voeg je weer sa­men met Cmd+J.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.