Au­to­ma­tisch af­spe­len

iCreate (Netherlands) - - Workshop / Keynote -

Vaak is het han­dig als een dia­voor­stel­ling zich au­to­ma­tisch af­speelt, zo­dat je niet hoeft te klik­ken. Klik daar­voor bij het tab­blad Do­cu­ment on­der ‘ Ty­pe pre­sen­ta­tie’ op ‘Nor­maal’ en kies ‘Speel au­to­ma­tisch af’. Bij ‘ Ver­tra­ging’ voer je in hoe lang een dia in beeld moet blij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.