Re­cen­te films in iTu­nes

iCreate (Netherlands) - - NIEUWS TOP 10 -

Film­stu­dio’s wil­len de nieuw­ste films bin­nen een aan­tal we­ken na uit­ko­men in iTu­nes aan­bie­den, om in te sprin­gen op de po­pu­la­ri­teit van strea­men. Films zou­den dan ech­ter zo’n 30 tot 50 dol­lar moe­ten gaan kos­ten. Voor ge­zin­nen wel­licht in­te­res­sant, maar dan ko­pen wij toch lie­ver een bios­coop­kaart­je, twee ki­lo pop­corn en een sloot co­la.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.