Pro­bleem ver­hol­pen

iCreate (Netherlands) - - NIEUWS TOP 10 -

In de eer­ste up­da­te van macOS High Sier­ra heeft Ap­ple het lek in Sleu­tel­han­ger­toe­gang – met dank aan Ward­le – ge­dicht. Vóór de lan­ce­ring van macOS High Sier­ra alar­meer­de Ward­le al over het be­vei­li­gings­lek in High Sier­ra. De ont­dek­king was ech­ter te kort voor de lan­ce­ring van High Sier­ra, waar­door Ap­ple te wei­nig tijd had om de kwets­baar­he­den te ver­hel­pen. Be­lang­rijk is dat je het be­stu­rings­sys­teem hebt ge­üp­da­tet, want dan zijn je wacht­woor­den weer vei­lig. Om High Sier­ra te up­da­ten na­vi­geer je in de App Sto­re naar het tab­blad Up­da­tes. Hier klik je naast ‘Soft­wa­re-up­da­te’ op de up­da­te-knop. Voor ou­de­re macOS-ver­sies heeft Ap­ple op mo­ment van schrij­ven nog geen up­da­te uit­ge­bracht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.