Ca­me­ra­ge­luid iPho­ne uit­scha­ke­len

iCreate (Netherlands) - - LEZERSVRAGEN -

dit niet werkt bij jouw iPho­ne. Dan kan het zo­maar zijn dat jouw re­fur­bis­hed mo­del zijn oor­sprong vindt in Ja­pan. Vol­gens de Ja­pan­se wet is het na­me­lijk ver­plicht dat ap­pa­ra­ten bij het ma­ken van een foto een ge­luid la­ten ho­ren – om voy­eu­ris­me te voor­ko­men. Bij de­ze iPho­nes is het he­laas on­mo­ge­lijk om het ca­me­ra­ge­luid uit te scha­ke­len. Wat je ove­ri­gens nog kunt pro­be­ren, is Li­ve Pho­tos in­scha­ke­len. Bij on­ze iPho­nes scha­kelt dat ook het ge­luid uit, om­dat je an­ders hal­ver­we­ge de ani­ma­tie een slui­ter hoort. We heb­ben hier ech­ter geen Ja­pan­se iPho­ne bij de hand om te tes­ten of het daar­bij het­zelf­de werkt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.