Apps pas­sen zich aan aan tijd­zo­ne

iCreate (Netherlands) - - LEZERSVRAGEN -

naar ‘Agen­da>Tijd­zo­ne­pri­o­ri­teit’. Hier vind je één schuif­je. De­ze staat stan­daard op grijs, wat be­te­kent dat al­le da­tums en tij­den wor­den weer­ge­ge­ven in je hui­di­ge tijd­zo­ne. Dat is dus wat er bij jou ge­beur­de. Zet je de schuif op groen, dan wor­den de tij­den van ac­ti­vi­tei­ten al­tijd weer­ge­ge­ven in de oor­spron­ke­lij­ke tijd­zo­ne. Dan staat je Ne­der­land­se af­spraak om 12 uur dus ook op 12 uur als je in En­ge­land of Au­stra­lië bent. On­der de­ze schuif vind je de stan­daard tijd­zo­ne voor nieu­we items. Zet je iets in de agen­da, dan wordt dit stan­daard in de Ne­der­land­se tijd ge­zet; tik je in Agen­da op de op­tie om de be­gin­tijd in te stel­len, dan kun je er­on­der de tijd­zo­ne ver­an­de­ren, voor je af­spra­ken in Lon­den en om­stre­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.