Bui­ten­land­se apps down­lo­a­den

iCreate (Netherlands) - - LEZERSVRAGEN -

Zwit­ser­se apps te down­lo­a­den. Heb je nog geen buitenlands ac­count, dan maak je die op je iPho­ne of iPad aan. Log al­ler­eerst uit bij 'In­stel­lin­gen>iTu­nes en App Sto­re'. Zoek ver­vol­gens via Sa­fa­ri naar de Zwit­ser­se app en be­ves­tig dat je van win­kel wilt ver­an­de­ren. Pro­beer dan de app te in­stal­le­ren en kies 'Maak nieu­we Ap­ple ID aan'. Ge­bruik hier een an­der e-mail­adres dan voor je Ne­der­land­se Ap­ple ID en kies een wil­le­keu­rig maar be­staand Zwit­sers adres (bij­voor­beeld van een res­tau­rant of ho­tel). Vroe­ger was het nog een op­tie om geen be­taal­me­tho­de toe te voe­gen, maar he­laas moet dit te­gen­woor­dig als je niet fy­siek in het land bent waar je pro­beert een Ap­ple ID aan te ma­ken. Tot slot wordt je nieu­we Ap­ple ID ge­bruikt om de app te down­lo­a­den.

In de vol­gen­de iCre­a­te vind je ove­ri­gens een work­shop over het op­nieuw in­stal­le­ren van de ou­de iTu­nes-ver­sie, met in­ge­bouw­de App Sto­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.