Emo­ji ceer je map­pen in iOS

iCreate (Netherlands) - - TIPS VAN DE REDACTIE -

Met de map­pen van iOS breng je heel snel or­de en struc­tuur aan op het be­gin­scherm van je iPho­ne of iPad. Als je meer­de­re map­pen naast el­kaar hebt staan, kan het ech­ter moei­lijk zijn om de­ze te on­der­schei­den, om­dat de tekst­groot­te en vorm zo op el­kaar lij­ken. En als je op zoek bent naar een app die al diep ver­stopt staat in een map­je, wil je niet ook nog eerst naar dat map­je zoe­ken, toch? Een heel ge­mak­ke­lij­ke (en chi­que) op­los­sing hier­voor is om als naam voor de map een emo­ji te ge­brui­ken, bij­voor­beeld een hoofd­te­le­foon voor mu­ziek-apps. Op die ma­nier krij­gen de map­pen niet al­leen een on­der­schei­dend vi­su­eel ken­merk, ze zien er nog leu­ker uit ook.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.