Ty­pen te­gen Si­ri

iCreate (Netherlands) - - TIPS VAN DE REDACTIE -

Dat we van­af iOS 11 met Si­ri kun­nen com­mu­ni­ce­ren door te ty­pen is een he­le ver­a­de­ming. Het blijft toch on­wen­nig om te­gen je iPho­ne te pra­ten, ze­ker in het open­baar. Je zet de­ze mo­ge­lijk­heid aan door in de app In­stel­lin­gen naar ‘Al­ge­meen>Toe­gan­ke­lijk­heid>Si­ri’ te gaan. Zet de scha­ke­laar ach­ter ‘ Typ vra­gen aan Si­ri’ op groen. Ook op je Mac kun je ty­pen te­gen Si­ri. Dub­bel­klik op de vraag die je hebt ge­steld en de vol­gen­de vra­gen kun je sim­pel­weg via het toet­sen­bord in­voe­ren. Die eer­ste vraag moet ech­ter wel ge­spro­ken zijn, al vol­staat een kuch­je, zucht of keel­schraap vaak ook als je je om­ge­ving wilt ont­zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.