Koop­ad­vies

iCreate (Netherlands) - - FEATURE IPHONE 8 & APPLE WATCH SERIES 3 -

Zo­als ei­gen­lijk elk jaar, is Ap­ple er met de iPho­ne 8 in ge­slaagd om het be­lang­rij­ke pro­duct op al­le fron­ten te ver­be­te­ren. De in­ge­wan­den, het scherm, de spea­kers en de ca­me­ra heb­ben weer gro­te stap­pen ge­maakt, nieu­we func­ties als draad­loos op­la­den en stu­dio­be­lich­ting bie­den weer ex­tra mo­ge­lijk­he­den. Ei­gen­lijk is al­leen het ui­ter­lijk niet per se ver­be­terd. Het is wel ver­an­derd en mooi, maar of het mooi­er is

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.