Nieuw (ro­sé)goud

iCreate (Netherlands) - - FEATURE IPHONE 8 & APPLE WATCH SERIES 3 -

Aan het de­sign van de Ap­ple Watch is in Se­ries 3 niets ver­an­derd. Het kast­je is er nog steeds in de twee for­ma­ten 38 en 42 mil­li­me­ter, weegt res­pec­tie­ve­lijk 25 en 30 gram en is 10,5 mil­li­me­ter dik. Aan die dik­te zou Ap­ple bij een vol­gen­de ge­ne­ra­tie best wat mo­gen doen, al is de kans groot dat dit ten kos­te gaat van de ac­cu. Die is in­mid­dels ge­luk­kig meer dan pri­ma, met na­me door de ont­wik­ke­ling van watchOS: Ap­ple be­looft 18 uur ac­cu­duur. In de prak­tijk hoef je je ei­gen­lijk nooit zor­gen te ma­ken om het ac­cu­per­cen­ta­ge als je braaf el­ke nacht je Watch op­laadt, net als je iPho­ne. Wil je het twee da­gen uit­hou­den, dan wordt het pe­ni­be­ler – het is haal­baar, mits je niet te veel sport.

Aan de bui­ten­kant is de Watch wel wat ver­an­derd. In lijn met de iPho­ne 8 is er na­me­lijk geen on­der­scheid meer tus­sen goud en ro­sé­goud. Het nieu­we goud zit tus­sen de twee ou­de va­ri­an­ten in en kleurt op een chi­que ma­nier an­ders on­der ver­schil­len­de licht­om­stan­dig­he­den. Voor met na­me man­nen was het ro­sé van de Se­ries 2 te ro­ze, nu is de ro­sé- gloed sub­tie­ler en min­der vrou­we­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.