Prijs van Bet­terTou­chTool

iCreate (Netherlands) - - Genius -

Bet­terTou­chTool han­teert een in­te­res­sant mo­del om geld te ver­die­nen. In eer­ste in­stan­tie mag je het 45 da­gen gra­tis ge­brui­ken – een lan­ge proef­pe­ri­o­de in ver­ge­lij­king met an­de­re be­taal­de pro­gram­ma’s, die je meest­al 14 da­gen ge­ven. Zijn de 45 da­gen af­ge­lo­pen, dan moet je be­ta­len als je Bet­terTou­chTool wilt blij­ven ge­brui­ken. Maar er is geen vast be­drag, je mag zelf be­pa­len hoe­veel eu­ro je het pro­gram­ma waard vindt. De mi­ni­ma­le ont­wik­ke­lings­bij­dra­ge is € 4,49, aan­be­vo­len wordt € 8. Als je geld over hebt, mag je ook tot vijf­tig eu­ro ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.