Fo­to’s

Met een paar klik­ken to­ver je een on­scher­pe fo­to om tot een scher­per plaat­je.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Maak je wa­zi­ge fo­to scherp

Eeu­wig zon­de. Je denkt een ge­wel­di­ge reeks fo­to’s ge­scho­ten te heb­ben, maar wan­neer je ze be­kijkt op de Mac blijkt de helft on­scherp te zijn. En of het nou kwam door be­we­gings­on­scherp­te, ver­keer­de ca­me­ra-in­stel­lin­gen, een be­smeur­de lens of een be­wo­gen ca­me­ra; de scha­de lijkt onom­keer­baar.

Toch val­len de fo­to’s mis­schien nog te red­den. Dank­zij een paar be­wer­kings­op­ties van de Mac-app Fo­to’s kun je een wa­zi­ge fo­to een stuk scher­per doen lij­ken. In­der­daad: lij­ken. Écht scher­per wordt de fo­to niet, maar met een slim truc­je laat de be­wer­kings­op­tie Scher­per je fo­to min­der wa­zig ogen. Dit doet het door con­trast toe te voe­gen tus­sen pixels. Want als don­ke­re pixels gren­zen aan lich­te­re, ziet het men­se­lijk oog dit als een rand. Hoe meer van dit soort ran­den er zijn, des te ge­de­tail­leer­der de fo­to lijkt. Zo kan een fo­to die ei­gen­lijk on­scherp was, toch nog als scherp wor­den ge­zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.