Be­stan­den (iOS)

Ver­plaats do­cu­men­ten naar cloud­dien­sten, deel be­stan­den en voeg tags toe – de app Be­stan­den kan meer dan je denkt.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

13 tips om je be­stan­den te be­he­ren in iOS

De app Be­stan­den op de iPho­ne en iPad is een krach­tig ge­reed­schap om je be­stan­den en map­pen in iCloud te be­he­ren. In die zin kun je het zien als Fin­der voor iOS. Be­stan­den ziet er mis­schien een beet­je an­ders uit, maar veel func­ties ken­nen we al lang van Fin­der op de Mac. Je kunt be­stan­den ver­plaat­sen, ver­wij­de­ren, her­noe­men, de­len, van een tag voor­zien en nog een aan­tal an­de­re ac­ties uit­voe­ren. Daar­naast be­vat Be­stan­den een hoop ver­bor­gen func­ties die de app nog be­ter ma­ken. Be­waar je bij­voor­beeld je Bu­reau­blad en Do­cu­men­ten-map in iCloud Dri­ve, dan kun je via Be­stan­den do­cu­men­ten op je Mac ver­plaat­sen. Ster­ker nog: om­dat Be­stan­den ook sa­men­werkt met an­de­re cloud­dien­sten, kun je on­der­weg be­stan­den van je Mac naar bij­voor­beeld Drop­box of Goog­le Dri­ve ver­plaat­sen. Met on­ze der­tien tips be­land je in de toe­komst van be­stands­be­heer!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.