Watch als red­den­de en­gel?

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Bij het vol­gen­de hel­den­ver­haal van de Watch plaat­sen we iets meer vraag­te­kens: een Ame­ri­kaan werd on­wel, be­gon uit zijn mond en rec­tum te bloe­den en toen ... gaf zijn Watch de mel­ding dat hij eens een dok­ter moest be­zoe­ken. Pin ons er niet op vast, maar dat had hij mis­schíén ook zelf kun­nen be­den­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.