Trump te­rug­ge­flo­ten

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Wat Trump op die twee­de iPho­ne ook doet, is men­sen die het niet met hem eens zijn blok­ke­ren op Twit­ter. Maar een rech­ter heeft uit­ge­spro­ken dat een Ame­ri­kaan­se pre­si­dent dit vol­gens de First Amend­ment niet mag doen. Hoe­lang Trump zich aan dit ver­bod zal hou­den? Wij den­ken hoog­uit een (cens)uur­tje.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.