Dis­play van het jaar

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Het scherm van de iPad Pro is tij­dens de Dis­play In­du­stry Awards ver­ko­zen tot bes­te scherm van het jaar 2017. De So­ci­e­ty for In­for­ma­ti­on Dis­play (SID) roem­de het scherm van de ta­blet van­we­ge zijn ‘be­lang­rij­ke tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen’. Ge­zien de goe­de ProMo­ti­on is het een prijs waar Ap­ple graag mee schermt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.