Scha­kel bel­len op je Mac uit

iCreate (Netherlands) - - Tips Van De Redactie -

Wie vaak thuis ach­ter zijn Mac werkt, zal het jn vin­den om bin­nen­ko­men­de te­le­foon­tjes snel te be­ant­woor­den op de Mac. Je hoeft je iPho­ne niet eens te zoe­ken. Maar zit je va­ker in een kan­toor­tuin, bi­bli­o­theek of ca­fé te wer­ken, dan hoeft niet ie­der­een mee te ge­nie­ten van je ge­sprek en is het jner om ge­woon die iPho­ne te­gen je oor te druk­ken. In dat ge­val kun je het door­stu­ren van de te­le­foon­tjes uit­scha­ke­len. De­ze op­tie zit op een wat gek­ke plek ver­stopt. Open op de Mac het pro­gram­ma Fa­ceTi­me. Ga naar ‘Fa­ceTi­me>Voor­keu­ren’ en haal het vin­kje voor ‘Bel­len van­af iPho­ne’ weg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.