iOS 12: snel, slim & span­nend

Al maan­den gons­den er ge­ruch­ten dat Ap­ple voor iOS 12 de fo­cus had ver­legd van ‘nieu­we func­ties’ naar ‘be­te­re pres­ta­ties’. Wat blijkt, het kan ook al­le­bei.

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

De laat­ste ja­ren leek het als­of el­ke nieu­we ver­sie van iOS zijn voor­gan­ger de loef af pro­beer­de te ste­ken. Nog meer func­ties, nog meer apps en nog meer tier­lan­tijn­tjes. Maar voor­al in iOS 11 klaag­den steeds meer ge­brui­kers over de pres­ta­ties van het sys­teem. De iPho­nes en iPads wer­den er niet snel­ler op en Ap­ple moest va­ker dan hen­zelf lief was up­da­tes uit­bren­gen om bugs te dich­ten. Dat Ap­ple voor ver­sie 12 in­tern de fo­cus heeft ver­scho­ven van ‘nieuw’ naar ‘be­ter’, bleek tij­dens de WWDC-key­no­te. Ap­ple con­cen­treer­de zich bij dit be­stu­rings­sys­teem meer dan ooit op pres­ta­ties en sta­bi­li­teit. Dat be­te­kent als het goed is min­der bugs en be­vei­li­gings­lek­ken, maar ook dat al­le toe­stel­len na de up­da­te snel­ler wor­den. Ja, zelfs je ou­de iPho­ne 5s!

Te­gen de ver­wach­ting in be­te­ken­de de fo­cus op snel­heid niet dat er be­zui­nigd werd op nieu­we func­ties. Zo wordt aug­men­ted re­a­li­ty spec­ta­cu­lair­der, Si­ri een stuk slim­mer, ko­men er han­di­ge Si­ri Short­cuts, wor­den no­ti­fi­ca­ties ge­bun­deld, helpt de iPho­ne je om je iPho­ne- ge­bruik te min­de­ren en maak je een ge­a­ni­meer­de ani­mo­ji van je­zelf. Wat dit al­le­maal in­houdt, lees je op de vol­gen­de pa­gi­na’s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.