Snel­le­re pres­ta­ties

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Ap­ple krijgt nog wel eens het ver­wijt dat soft­wa­re-up­da­tes ou­de ap­pa­ra­ten ver­tra­gen, zo­dat con­su­men­ten nieu­we moe­ten ko­pen. iOS 12 ech­ter ver­snelt de iPho­ne en iPad – zelfs als de­ze oud zijn. Vol­gens Ap­ple-soft­wa­re­chef Craig Fe­de­rig­hi star­ten apps op de iPho­ne 6 Plus tot 40 pro­cent snel­ler op. De Ca­me­ra-app haal je van­af het ver­gren­del­scherm 70 pro­cent eer­der te­voor­schijn en het toet­sen­bord re­a­geert 50 pro­cent vlug­ger. Zelfs als je een nieu­we­re iPho­ne hebt, zul je mer­ken dat het be­stu­rings­sys­teem snel­heids­voor­de­len op­le­vert. Ver­schil­len­de tests wij­zen uit dat het ope­nen van apps op de nieuw­ste hard­wa­re twee keer snel­ler gaat. Vol­gens Ap­ple de­tec­teert de soft­wa­re be­ter wan­neer je iPho­ne of iPad be­te­re pres­ta­ties no­dig heeft, waar­na het de pro­ces­sor pusht om zich op die taak te con­cen­tre­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.