Me­mo­ji to­vert je om in een ani­mo­ji

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Mo­men­teel heb je op de iPho­ne X de keu­ze uit zes­tien ver­schil­len­de ani­mo­ji’s. Aan de­ze fa­mi­lie van vro­lij­ke plaat­jes die jouw mi­miek na­doen, voegt Ap­ple een tij­ger, pan­da, t-rex en spook toe. Bo­ven­dien zul­len de­ze in iOS 12 ook je tong­be­we­gin­gen na­doen. Maar om heel eer­lijk te zijn, ge­brui­ken wij de ani­mo­ji’s niet su­per vaak. Daar komt mis­schien ver­an­de­ring in, met de komst van de me­mo­ji: een ani­mo­ji die je zelf kunt vorm­ge­ven zo­dat die op jou lijkt. Net als de ani­mo­ji’s bootst de­ze de be­we­gin­gen van je ge­zichts­spie­ren na. Met be­hulp van een enor­me rits aan­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den (er zijn 88 ver­schil­len­de ge­zichts­be­ha­ring-va­ri­an­ten, bij­voor­beeld) cre­ëer je een pop­pe­tje dat spre­kend op jou lijkt. Het doet erg den­ken aan de AR emo­ji van Sams­ung, maar daar­van is de uit­wer­king vrij be­roerd, door­dat een ca­me­ra zo­als die van de iPho­ne X ont­breekt. De me­mo­ji’s ogen een stuk soe­pe­ler en heb­ben meer aan­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.