Fo­to’s slim­mer

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

De Fo­to’s-app krijgt een be­te­re zoek­func­tie, waar­mee je in die enor­me fo­to­bi­bli­o­theek die éne fo­to nog snel­ler vindt. Nog voor­dat je typt, doet Fo­to’s al slim­me sug­ges­ties voor re­cen­te eve­ne­men­ten, men­sen en plaat­sen. Tij­dens het ty­pen zijn de aan­be­ve­lin­gen slim­mer en kun je je zoek­term ver jnen door meer woor­den toe te voe­gen. In de gloed­nieu­we Voor jou-tab ko­men uit­ge­lich­te fo­to’s met sug­ges­ties voor lters die je op de fo­to’s kunt los­la­ten. Ver­der stelt Fo­to’s je voor om de fo­to’s te de­len met men­sen die de app her­kent. En als jij die fo­to’s deelt, vraagt de app aan de an­de­ren om hun kiek­jes van het­zelf­de evenement ook met jou te de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.