Niet sto­ren

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Niet sto­ren kreeg vo­rig jaar een func­tie voor in de au­to, nu komt er nog veel meer. Je krijgt na­me­lijk meer con­tro­le over wan­neer je ge­stoord mag wor­den door je iPho­ne of iPad en wan­neer niet. Je stelt bij­voor­beeld vlug via het Be­die­nings­pa­neel in dat je het ko­men­de uur niet af­ge­leid wilt wor­den, of dat het in de avond pas weer mag. Ook kop­pel je de func­tie een­vou­dig aan een evenement in Agen­da, zo­als een col­le­ge. Of je scha­kelt hem in op ba­sis van je lo­ca­tie; pas wan­neer je je hui­di­ge lo­ca­tie ver­laat, mag je weer ge­stoord wor­den. Dat is bij­voor­beeld han­dig voor tij­dens het werk of wan­neer je in de bi­bli­o­theek zit.

Ver­der krijgt Niet sto­ren een spe­ci­a­le nacht­mo­dus. Zet je nu je iPho­ne op ‘Niet sto­ren’ en check je ’s nachts even hoe laat het is, dan staan daar al die mel­din­gen op je te wach­ten. Dat maakt de ver­lei­ding wel erg groot … De nieu­we nacht­mo­dus voor­komt dit en ver­bergt ’s nachts al­le mel­din­gen. ’s Och­tends word je eerst een goe­de mor­gen ge­wenst; pas als jij er klaar voor bent kun je in al­le rust na­le­zen wat je tij­dens je slaap hebt ge­mist.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.