Meer mo­ge­lijk­he­den in Snel­le weer­ga­ve

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Hoe vaak ge­bruik je op een dag Snel­le weer­ga­ve? Als jouw ge­bruiks­pa­troon een beet­je over­een­komt met dat van ons, dan heel vaak. Het is ook een van de meest prak­ti­sche func­ties van macOS: se­lec­teer een be­stand, druk op de spa­tie­balk en je ziet een gro­te voor­ver­to­ning van het be­stand. In Mo­ja­ve kan Snel­le weer­ga­ve niet al­leen be­stan­den to­nen, je kunt ze ook be­wer­ken. Zo kun je af­beel­din­gen an­no­te­ren, fo­to’s bij­snij­den, pdf’s draai­en en vi­deo’s en mu­ziek­be­stan­den in­kor­ten. Wat ons be­treft mag de func­tie bin­nen­kort ‘Snel­le weer­ga­ve en be­wer­king’ he­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.