Ge­mak­ke­lij­ker scher­maf­beel­din­gen ma­ken

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Op de iCre­a­te-re­dac­tie ma­ken we da­ge­lijks tien­tal­len screenshots op on­ze Macs. Daar­om zijn we heel blij met de nieu­we mo­ge­lijk­he­den die Ap­ple voor het ma­ken van scher­maf­beel­din­gen in macOS heeft ge­bouwd. Zo­dra je met de ge­brui­ke­lij­ke toets­com­bi­na­tie Cmd+Shift+4 het screenshot-ge­reed­schap ac­ti­veert, ver­schijnt er een nieu­we balk in beeld waar­mee je pre­cies aan­geeft wat voor een screenshot (of een screen­cast – een lm­pje dus) wilt ma­ken. Je geeft aan of je een ti­mer wilt of niet, of je de muis­cur­sor wilt zien en waar de scher­maf­beel­ding moet wor­den op­ge­sla­gen. Is de op­na­me ge­maakt, dan ver­schijnt die net als in iOS in de hoek van het scherm on­der­in en kun je hem met­een be­wer­ken of de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.