1. Com­pe­ti­tie

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Com­pe­ti­tief in­ge­stel­de Watch­ge­brui­kers kun­nen hun hart(slag) op­ha­len met watchOS 5. Kon je voor­heen je ac­ti­vi­teit – de drie rin­gen – de­len en die van vrien­den in­zien, ga je de­ze herfst de on­der­lin­ge strijd aan. In een ze­ven­daags evenement word je uit­ge­daagd om ac­tie­ver te zijn dan de an­der. Voor elk pro­cent dat je de drie rin­gen vult, krijg je een punt. Je ziet de voort­gang van jou en de an­der, wordt aan­ge­spoord om voor­op te blij­ven of de ach­ter­vol­ging in te zet­ten. De­ge­ne met de mees­te pun­ten aan het eind van de week wint een me­dail­le, die wordt be­waard in het nieu­we Award-tab­blad van de Ac­ti­vi­tei­ten-app.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.