Mel­din­gen

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

De apps op on­ze iPho­ne vra­gen voort­du­rend om aan­dacht – veel meer dan we zelf in de ga­ten heb­ben. Met het nieu­we no­ti ca­tie­be­heer ver­min­der je het aan­tal mel­din­gen dat je ge­du­ren­de de dag ont­vangt. Blijft een app je maar sto­ren, maar nam je nooit de moei­te om in de In­stel­lin­gen te zoe­ken waar je die app kunt uit­zet­ten? Het kan voort­aan di­rect van­uit de mel­ding. Hier­bij helpt Si­ri je nog een ex­tra hand­je door slim­me sug­ges­ties te ge­ven voor no­ti ca­ties die je bij­voor­beeld al­tijd weg­drukt.

Ver­der zorgt iOS 12 voor iets meer over­zicht op het ver­gren­del­scherm en in het Be­rich­ten­cen­trum, door mel­din­gen te groe­pe­ren. Dus niet twin­tig What­sAp­pjes on­der el­kaar, maar één mel­ding die je uit kunt vou­wen. Dit maakt het thuis­scherm niet al­leen veel over­zich­te­lij­ker; het stelt je ook in staat om een rits aan mel­din­gen met één en­ke­le veeg weg te bon­jou­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.