En dan was er nog dit …

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

• Nieuw ‘Open’- en ‘Be­waar’-me­nu. • APFS voor ge­wo­ne har­de schij­ven en Fu­si­on

Dri­ve. • Ster­ke­re wacht­woor­den in Sa­fa­ri (en au­to­ma­ti­sche up­gra­des voor zwak­ke wacht­woor­den). • Nieuw in­log­scherm. • Soft­wa­re-up­da­tes zijn weer ver­huisd naar

Sys­teem­voor­keu­ren. • Snel­ler ont­wa­ken uit de slui­mer­s­tand. • Sa­fa­ri-ex­ten­sies staan nu in de Mac App

Sto­re. • Groeps­ge­sprek­ken in Fa­ceTi­me (zie p. 25).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.