AirPlay 2 is uit en de­ze spea­kers on­der­steu­nen het

Bij­na een jaar na de aan­kon­di­ging is het dan zo­ver.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Het heeft even ge­duurd, maar met de re­lea­se van iOS 11.4 eind mei is nu dan ook ein­de­lijk AirPlay 2 be­schik­baar. AirPlay 2 werd vo­rig jaar al aan­ge­kon­digd tij­dens de WWDC17. Het was Ap­ple er veel aan ge­le­gen om de func­tie te re­lea­sen nog voor de start van de WWDC18 en het is ze ge­lukt – zij het op de val­reep.

AirPlay 2 maakt mul­ti­room­au­dio mo­ge­lijk: je speelt het ge­luid van bij­voor­beeld je iPho­ne af op spea­kers door het he­le huis. Je kunt over­al het­zelf­de lied­je af­spe­len of juist in ie­de­re ka­mer wat an­ders. Of je be­paalt per ruim­te het vo­lu­me. Op het mo­ment van schrij­ven is Ap­ple’s ei­gen Ho­mePod- spea­ker de eni­ge die nog on­der­steu­ning biedt voor AirPlay 2, maar daar gaat al heel snel ver­an­de­ring in ko­men. Ap­ple heeft een lijst uit­ge­bracht met toe­kom­sti­ge AirPlay 2- spea­kers en re­cei­vers. De­ze vind je op on­ze web­si­te: www. icre­a­te­ma­ga­zi­ne. nl/air­play2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.