Hoe typ je Ško­da?

iCreate (Netherlands) - - Lezersvragen -

Weet ie­mand hoe je snel een om­ge­keerd dak­je op een S krijgt? Zo­als bij de S op Sko­da? Ik kan de snel­toets niet vin­den! Groet, Jul­lie Baas Dag baas. Voor bij­voor­beeld een ë ge­bruik je Op­ti­on+U en daar­na de E. Of je houdt de E-toets lan­ger vast en klikt daar­na in het me­nu op ë. Maar voor de S met een ha­cek – zo heet dat gek­ke dak­je – be­staat zo’n han­di­ge op­los­sing jam­mer ge­noeg niet. De luie ma­nier is Goog­le op­star­ten, zoe­ken naar ‘sko­da’ en dan staat er in de zoek­re­sul­ta­ten on­ge­twij­feld er­gens Ško­da. Co­py-pas­ta en bas­ta. Dat werkt pri­ma voor een­ma­lig ge­bruik, maar als je bij de PR-af­de­ling van Ško­da werkt (om maar eens een dwars­straat te noe­men) is het na­tuur­lijk geen ma­nier van wer­ken. Dan kun je zelf een snel­toets aan­ma­ken via ‘Sys­teem­voor­keu­ren>Toet­sen­bord>Tekst’. Via het plus­je links­on­der voeg je een snel­toets toe. Dit kan voor een let­ter, een woord of een com­ple­te zin.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.