YouTu­be (tvOS)

De YouTu­be-app op de Ap­ple TV kreeg re­cent een gro­te up­da­te. We leg­gen uit hoe de app werkt en la­ten al­le nieu­we func­ties zien.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Ver­ken de nieu­we YouTu­be­app op de Ap­ple TV

Als je een Ap­ple TV hebt, dan is de kans dat daar ook de YouTu­be-app op staat heel groot. Im­mers staat die app al­tijd met stip bo­ven aan de hit­lijs­ten van de App Sto­re. Dat is niet ver­won­der­lijk, want op het groot­ste vi­deo­plat­form ter we­reld is al­tijd wel een span­nen­de film, grap­pi­ge sketch of een groovy mu­ziek­vi­deo te vin­den.

On­langs kreeg de YouTu­be-app een gro­te up­da­te met een com­pleet nieuw ui­ter­lijk en een aan­tal nieu­we func­ties. Voor­heen zag de app er vrij ‘ge­woon’ uit, het had net zo goed een stan­daard­app van de Ap­ple TV kun­nen zijn. De nieu­we ver­sie lijkt daar­en­te­gen veel meer op de YouTu­be-app van spel­con­so­les en di­ver­se smart-tv’s. De na­vi­ga­tie ge­beurt niet meer in een balk bo­ven­in, maar aan de zij­kant. Daar­naast is er een nieu­we vi­deo­spe­ler die an­ders werkt dan in an­de­re apps van de Ap­ple TV. Re­den ge­noeg dus voor een uit­ge­brei­de work­shop over YouTu­be op de Ap­ple TV.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.