Hulp uit Se­sam­straat

iCreate (Netherlands) - - Niuews Top 10 -

Ach­ter de scher­men is Ap­ple druk be­zig om ei­gen vi­deo­con­tent te ont­wik­ke­len. Be­hal­ve coo­le tv-se­ries is er ook aan­dacht voor kin­de­ren. Hier­voor is Ap­ple de sa­men­wer­king aan­ge­gaan met de ma­kers van Se­sam­straat. Zo ko­men Er­nie Cue en Tim Cookie­mon­ster wel heel ge­mak­ke­lijk aan een Os­car.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.