Ap­ple Pay komt ...

iCreate (Netherlands) - - Niuews Top 10 -

... naar Po­len, Noor­we­gen, Oe­krai­ne en waar­schijn­lijk Ts­je­chië. De Ap­ple Pay-web­si­te telt in­mid­dels 19 Eu­ro­pe­se lan­den, maar in de la­ge lan­den blijft het angst­val­lig stil. Ge­luk­kig ver­ke­ren we in goed ge­zel­schap, want ook de Duit­sers moe­ten lang wach­ten. Maar die ko­men waar­schijn­lijk in de laat­ste mi­nuut.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.