Ver­sleep het icoon naast de do­cu­ment­naam

iCreate (Netherlands) - - Tips Van De Redactie -

Het is je mis­schien al eens op­ge­val­len: sla je een do­cu­ment op in Ap­ple-pro­gram­ma’s zo­als Pa­ges, Num­bers en Voor­ver­to­ning, dan ver­schijnt er naast de be­stands­naam boven­aan in het do­cu­ment een klein icoon­tje van het be­stand in kwes­tie. Dit icoon ge­draagt zich in ze­ke­re zin zo­als de an­de­re ico­nen in Fin­der. Dat wil zeg­gen: je kunt het ver­sle­pen. Klik er­op, houd vast en je ver­sleept het do­cu­ment zo naar de plek waar je het no­dig hebt. Bij­voor­beeld naar het bu­reau­blad, een map in Fin­der, of naar een mail. Het scheelt een hoop ge­zoek naar een be­stand dat je in fei­te toch al op je scherm hebt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.