IPho­ne 3G

iCreate (Netherlands) - - Feature 10 jaar iCreate -

De al­ler­eer­ste iPho­ne da­teert van 2007 en was hier niet te koop, hoe­wel een aan­tal han­di­ge har­ry’s hem im­por­teer­de van­uit de VS. In 2008 ver­scheen de iPho­ne 3G. De­ze was wél ver­krijg­baar in Ne­der­land, ex­clu­sief via T-Mo­bi­le, en in Bel­gië via Mo­bis­tar. Voor de T-Mo­bi­le-shop in Rot­ter­dam op de Lijn­baan ver­za­mel­den zich op de in­tro­duc­tie­dag ruim dui­zend be­lang­stel­len­den. Hun doel? Een knet­ter­duur abon­ne­ment met een 3,5-inch iPho­ne. Het toe­stel had 8 of 16 GB op­slag en een ge­bo­gen po­ly­car­bo­naat be­hui­zing in zwart of wit. In­ter­net­ten kon su­per­snel via 3G en foto’s maak­te je met de 2-me­ga­pixel-ca­me­ra; vi­deo volg­de pas la­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.