MacBook Air

iCreate (Netherlands) - - Feature 10 jaar iCreate -

An­no 2018 den­ken veel men­sen dat de MacBook Air nog al­tijd de dunste en licht­ste Mac is. Dat is on­juist, want de re­gu­lie­re MacBook is te­gen­woor­dig nog net een stuk­je hand­za­mer dan de Air. Het be­wijst hoe­veel in­druk de pre­sen­ta­tie van de MacBook Air tien jaar ge­le­den maak­te: Ste­ve Jobs to­ver­de de slechts 1,93 cen­ti­me­ter dik­ke MacBook Air te­voor­schijn … uit een pa­pie­ren en­ve­lop. Om de Air zo dun te krij­gen, had Ap­ple de dvd- en cd-spe­ler op­ge­of­ferd. Pu­re hor­ror na­tuur­lijk, want we kon­den ons een le­ven zon­der de­ze schijf­jes am­per voor­stel­len. Ge­luk­kig ver­kocht Ap­ple er de MacBook Air Ex­ter­nal Su­per­dri­ve bij – een ex­ter­ne le­zer/bran­der die al vrij snel stof lag te hap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.