MacBook en MacBook Pro

iCreate (Netherlands) - - Feature 10 jaar iCreate -

Er was nog meer MacBook-nieuws in 2008. De MacBook en de 15-inch MacBook Pro on­der­gin­gen een heu­se me­ta­mor­fo­se. Tot dan toe wer­den de MacBooks sa­men­ge­steld uit ver­schil­len­de on­der­de­len, maar Ap­ple gooi­de het over een an­de­re boeg. De nieu­we mo­del­len kre­gen bei­de een be­hui­zing die be­stond uit één stuk alu­mi­ni­um. Jo­na­than Ive noem­de de be­hui­zing uit één stuk ‘dun­ner, ste­vi­ger en ro­buus­ter’. De nieu­we MacBooks wa­ren bo­ven­dien de ‘groen­ste’ no­te­books: duur­zaam­heid was tien jaar te­rug ook al een item.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.