De gro­te iCre­a­te-prij­zen­slag!

Wie ja­rig is, trak­teert! Doe mee aan on­ze ju­bi­le­um-tom­bo­la en maak kans op leu­ke prij­zen met een to­ta­le waar­de van meer dan € 2500 2500!

iCreate (Netherlands) - - In­houd -

iCre­a­te

De­vo­lo Gi­gaGa­te WiFi Brid­ge www.de­vo­lo.nl | € 229,90 per stuk

Zelf zit je te Net­flixen via je 4K-te­le­vi­sie, ver­der­op in huis streamt ie­mand zijn com­ple­te le­ven via In­st­agram en dan wordt er ook nog drif­tig ge­ga­med op de iPad. We vra­gen te­gen­woor­dig nog­al wat van on­ze in­ter­net­ver­bin­ding en het liefst heb­ben we wifi in al­le hoe­ken en ga­ten van ons huis. De De­vo­lo Gi­gaGa­te WiFi Brid­ge brengt uit­komst. Een ba­sis­sta­ti­on maakt ver­bin­ding met een bij­be­ho­ren­de sa­tel­liet en zorgt zo voor een uit­ge­brei­de wifi-dek­king. En dan zijn er ook nog een vijf ex­tra LAN-aan­slui­tin­gen be­schik­baar voor al je mul­ti­me­dia-ap­pa­ra­tuur. De­vo­lo be­looft dat je zelfs in een tuin­huis drie­hon­derd me­ter ver­der­op nog on­ge­stoord kunt zit­ten in­ter­net­ten, maar dat is dan mis­schien toch weer een brug te ver … De vraag die je voor de­ze prijs moet be­ant­woor­den: waar­om kun jij in jouw huis niet zon­der een De­vo­lo Gi­gaGa­te?

JBL Xtre­me 2 www.jbl.nl | € 299

De JBL Xtre­me 2 is een draag­ba­re blue­tooth-spea­ker die he­le­maal klaar is voor een lang en zo­mers feest­je. Hij is IPX7wa­ter­dicht en dus pri­ma in staat om een plons in een zwem­bad te over­le­ven. De spea­ker pro­du­ceert tot vijf­tien uur lang een ste­vig ste­reo­ge­luid en zelfs na­dat de ac­cu leeg is, is de Xtre­me nog su­per­nut­tig: de draag­band doet na­me­lijk ook dienst als fles­sen­ope­ner. Het feest­je gaat trou­wens pas écht los als je tot hon­derd (!) an­de­re JBL­spea­kers met el­kaar kop­pelt. Wij ge­ven er éé­n­tje weg, be­ant­woord daar­voor de vol­gen­de vraag: wel­ke zo­mer­se mu­ziek laat jij uit de­ze spea­ker schal­len?

Nu­ki Smart Lock www.nu­ki.io | € 229

On­ze hui­zen wor­den met het jaar slim­mer, maar je sleu­tel kwijt­ra­ken blijft nog al­tijd een beet­je dom. Heb je dan een Nu­ki Smart Lock op je voor­deur zit­ten, dan is dat als­nog geen groot pro­bleem. Je mon­teert het slim­me slot aan de bin­nen­zij­de van je deur en ver­vol­gens heb je al­leen je iPho­ne of Ap­ple Watch no­dig om je huis te ont­gren­de­len. Je hoeft maar in de buurt te ko­men en de deur gaat open – ook han­dig als je een zwa­re bood­schap­pen­tas met je mee torst. We be­spra­ken de Nu­ki in iCre­a­te 88. Om kans te ma­ken op een Nu­ki Smart Lock, be­ant­woord je de vol­gen­de vraag: op wel­ke niet zo slim­me ma­nier heb jij je wel­eens bui­ten­ge­slo­ten?

1x 3x 1x

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.