Eer­steE Mon­gool­se pries­ter

Katholiek Nieuwsblad - - KN VARIA -

In de hoofd­stad van Mon­go­lië, Ulaan Baatar, wordt eind au­gus­tus voor het eerst een lo­ka­le ka­tho­liek tot pries­ter ge­wijd. De in Mon­go­lië werk­za­me Con­go­le­se mis­si­o­na­ris Prosper Mbum­ba spreekt te­gen­over Fi­des van een “bij­zon­der be­lang­rijk” eve­ne­ment “voor on­ze jon­ge Kerk”. De Mon­gool­se Kerk werd in 1992 her­op­ge­richt en heeft on­ge­veer dui­zend le­den. “De wij­ding van een lo­ka­le pries­ter zal on­der de Mon­go­len het en­thou­si­as­me en het ge­voel van toe­be­ho­ren ver­gro­ten ten op­zich­te van een Kerk die lang als bui­ten­lands is ge­zien.” De pries­ter­kan­di­daat, Jo­seph Enkh, stu­deer­de in Zuid-Ko­rea, waar hij in 2014 dia­ken ge­wijd werd. Mon­go­lië telt mo­men­teel zes pa­ro­chies, on­ge­veer twin­tig mis­si­o­na­ris­sen en vijf­tig zus­ters van twaalf con­gre­ga­ties. Pa­ter Mbum­ba zegt dat er veel ge­be­den wordt voor de toe­kom­sti­ge pries­ters. (KN/Fi­des)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.