Ver­oor­deeld tot kerk­dien­sten

Katholiek Nieuwsblad - - KN WERELDKERK -

Een rech­ter in de Ame­ri­kaan­se staat Ohio heeft on­langs de 23-ja­ri­ge ka­tho­liek Ja­ke Strot­man ver­oor­deeld tot het bij­wo­nen van twaalf dien­sten in een bap­tis­ten­kerk. Strot­man was schul­dig be­von­den aan het mis­han­de­len van straat­pre­di­kers. Hij had de­ze straf aan de recht­bank voor­ge­steld als al­ter­na­tief voor de ne­gen­tig da­gen cel die hem bo­ven het hoofd hin­gen. Strot­man werd in ja­nu­a­ri ge­ar­res­teerd na een hand­ge­meen met de pre­di­kers van een bap­tis­ten­kerk. Die kwam hij op weg naar huis te­gen na­dat hij in een ca­fé een over­win­ning van zijn fa­vo­rie­te ijs­hoc­key­team had ge­vierd. “Ze ver­tel­den dat ik naar de hel ging. Ik vroeg hen: ‘waar­om denkt u dat u men­sen kunt ver­oor­de­len’”, al­dus Strot­man. De dis­cus­sie liep uit op ge­schreeuw en slaan, waar­bij een van de straat­pre­di­kers een klei­ne snee in zijn ge­zicht op­liep. (KN/CH). (KN/CH)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.