Ji­ha­dist: Dall’Oglio leeft nog

Katholiek Nieuwsblad - - KN WERELDKERK -

Een mos­lim­ex­tre­mist die zich aan de Fran­se po­li­tie heeft over­ge­ge­ven zegt dat hij toe­gang heeft tot be­wijs dat de in 2013 in Sy­rië ver­dwe­nen je­zu­ïet Pa­o­lo Dall’ Oglio nog leeft. Sa­leh A. zou van plan zijn ge­weest naar Ro­me te gaan om daar met een ze­ke­re ‘Car­los’ te on­der­han­de­len over de ver­koop van een film­pje aan het Va­ti­caan, meld­de Le Mon­de vo­ri­ge week. Dat film­pje zou be­wij­zen dat pa­ter Dall’Oglio nog al­tijd in le­ven is. Vol­gens Le Mon­de gaf Sa­leh A. zich op 1 fe­bru­a­ri over aan de Fran­se po­li­tie. Hij claim­de daar­bij lid te zijn van een sla­pen­de cel van on­ge­veer twin­tig ex­tre­mis­ten, ver­spreid over Düs­sel­dorf en een vluch­te­lin­gen­op­vang in Nij­me­gen. De cel zou be­zig zijn ge­weest aan­sla­gen te plan­nen. Dank­zij Sa­lehs in­for­ma­tie zou­den aan­sla­gen voor­ko­men zijn. (KN/CC/ANSA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.