Brand­stich­ting in twee ker­ken

Katholiek Nieuwsblad - - KN WERELDKERK -

In de af­ge­lo­pen we­ken is in zo­wel een Fran­se als een Bel­gi­sche kerk brand ge­sticht. Bo­ven­dien werd er in Frank­rijk een pries­ter aan­ge­val­len, een ta­ber­na­kel ont­hei­ligd en zijn meer dan hon­derd ka­tho­lie­ke web­si­tes ge­hackt, meldt CNA. Pa­ro­chie­pries­ter Benoît De­la­b­re zegt in La Proven­ce dat twee we­ken ge­le­den een on­be­ken­de per­soon het al­taar van de St. Ma­de­lei­ne-de-l’Île-kerk in het Zuid-Fran­se Mar­tigues in brand zet­te. Op 15 mei ont­hei­lig­de vol­gens hem een an­de­re on­be­ken­de het ta­ber­na­kel van een na­bij­ge­le­gen kerk. De pries­ter voeg­de toe zelf on­langs bij de deur van de kerk te zijn aan­ge­val­len. In het Bel­gi­sche Mont-Sain­te-Ge­ne­vi­è­ve richt­ten op 24 mei twee branden aan­zien­lij­ke scha­de aan in de plaat­se­lij­ke kerk. De po­li­tie zoekt nog naar de da­ders. (KN/CNA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.